Kindbelang | Ouderschapsreorganisatie bij scheiding

Welkom bij Kindbelang. Kindbelang is een samenwerkingsverband van een kinder- en jeugdtherapeut, een mediator, psychologen en een systeemtherapeut. We werken samen om vanuit onze individuele expertise op systemische en verbindende wijze gezinnen te begeleiden bij complexe scheidingen. Het uitgangspunt van deze samenwerking is het kindbelang: kinderen meer kwaliteit van leven geven, ondanks de (complexe) scheiding van hun ouders.

Conflict: op weg naar verandering

Een kleine groep ouders en hun kinderen komt voor, tijdens of na de scheiding terecht in een hoog conflictsituatie. Termen als ruzie- of vechtscheidingen zijn wat dat betreft gemeengoed geworden. De strijd tussen de ouders is vaak vergaand gejuridiseerd. Kinderen en hun ouders ondervinden hiervan (blijvende) schade. Met de uitspraak van een rechter is het onderliggende conflict vaak niet opgelost, de conflicten blijven of verergeren juist. Recht doen is niet altijd goed doen.

Het werken met gezinnen in een (hoog)conflictscheiding vraagt veel van de betrokken hulpverlening. Het op een professionele wijze ‘hanteren’ van het conflict is een hele uitdaging, te meer betrokken hulpverleners vaak ongemerkt uitgenodigd worden om de belangen van één van de ouders te gaan vertegenwoordigen. Als je alleen staat in dit ingewikkelde krachtenveld kan dat best lastig zijn. Omdat het hulpverleningssysteem vaak gefragmenteerd is, is het moeilijk om overzicht te houden op het proces: het kind gaat naar een kinderpsycholoog, moeder naar een coach en vader heeft gesprekken bij de praktijkondersteuner van de huisarts. In de behandelingen ontbreekt echter overleg en samenhang.

Verbinding

Kindbelang werkt vanuit de visie dat verbinding de sleutel tot succes is: verbinding tussen de cliënt en de professional en verbinding van de betrokken professionals met elkaar. Zo kan er gewerkt worden aan een reorganisatie van het gezinssysteem. Voor de ouders betekent dat van samen naar alleen, loskomen van het partnerschap en het herdefiniëren van het gezamenlijke ouderschap. Voor de kinderen blijft (of herstelt) de verbinding met beide ouders.  Door onze expertises te bundelen, ondersteunen we ouders om uit de (juridische) ex-partnerstrijd te stappen zodat ruimte ontstaat om het ouderschap diepgaand te reorganiseren. Kinderen worden begeleid om in deze transitiefase hun plek opnieuw te vinden, pijnlijke gebeurtenissen te verwerken en uit de beknelling van de scheiding te komen.

Multidisciplinair

De mediator/ouderschapsbemiddelaar ondersteunt de ouders bij het reorganiseren van het ouderschap, voorbij de ex-partner problematiek. Oude vormen van communicatie die niet helpend zijn, worden losgelaten. Nieuwe vormen van communicatie die dienend zijn aan het ouderschap worden aangeleerd. Zodat ouders in staat zijn om de gemeenschappelijke zorg voor hun kinderen samen te dragen. Het opstellen of actualiseren van een ouderschapsplan kan onderdeel zijn van het traject.

De psychologen ondersteunen met het ordenen en beheersbaar maken van sterke emoties en met het in gang zetten van rouw- en verliesverwerking. Waar nodig wordt gestart met het verwerken van trauma. Zo zorgen we ervoor dat triggers verdwijnen, de stress verminderd en communicatie weer mogelijk wordt.

De kindertherapeut werkt allereerst aan het opbouwen van een vertrouwensband zodat het kind zich veilig voelt om zijn/haar gedachten te delen en gevoelens te uiten. Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Tijdens de individuele begeleiding wordt het zelfvertrouwen van kinderen versterkt, krijgen ze meer inzicht in de scheiding, leren ze hun gevoelens te herkennen, erkennen en uiten.

De systeemtherapeut: problemen tussen gezinsleden staan vaak niet op zichzelf maar bestaan in de context van het systeem: de directe omgeving heeft een belangrijke invloed. De systeemtherapeut voert daarom, afhankelijk van wanneer het past in het traject, een aantal gesprekken met het hele gezinssysteem. Betrokken worden bijvoorbeeld de nieuwe partners, stiefbroers of stiefzussen, grootouders, (ex)-schoonouders. Op deze manier wordt het hele netwerk bij de ouderschapsreorganisatie betrokken, hetgeen vaak een enorm ondersteunend en borgend effect heeft.

Kindbelang is een samenwerkingsverband van:

Binnen de trajecten ouderschapsreorganisatie werken wij intensief samen. We hebben voortdurend overleg met elkaar en koppelen daarover terug aan cliënten en regelmatig ook aan onze verwijzers. Zo borgen we ieders betrokkenheid en voorkomen we blinde vlekken, partijdigheid of bijvoorbeeld een tunnelvisie.

AANMELDEN

Voor het aanmelden van een gezin kun je mailen naar info@kindbelang.nu. Vermeld in je bericht duidelijk je naam en de organisatie voor wie je werkt. Schets in een paar zinnen de context van het gezin en wanneer je zoal bereikbaar bent. Eén van ons neemt dan telefonisch contact met je op. Let op: onze succesvolle aanpak komt het best tot zijn recht wanneer we met het hele systeem werken: beide ouders en de kinderen.

Kindbelang is een samenwerkingsverband van:

Contact

E: info@kindbelang.nu