Online therapie

Online therapie is therapie waarbij de gesprekken online gevoerd worden. Eigenlijk verplaatst de behandelkamer zich naar een online omgeving. Er kan gebruik gemaakt worden van Skype, FaceTime of WhatsApp. Dit zijn versleutelde omgevingen, waardoor je privacy gewaarborgd blijft. Het voordeel is dat je de gesprekken kunt inplannen op jouw tijd en vanaf de plek waar jij je prettig voelt. Online therapie is bewezen effectief

  • Gesprekken in een beveiligde online behandelkamer
  • Bewezen effectief
  • Eigentijds

Online therapie is passend voor vrijwel iedereen die klachten ervaart en daar graag hulp bij wil. Het is een uitkomst voor mensen die in het buitenland wonen  en die graag therapie in het Nederlands willen. Ook voor mensen die erg druk zijn en geen tijd hebben om naar een psycholoog toe te gaan of mensen die vanwege een lichamelijke beperking moeilijk op lokatie kunnen afspreken biedt  online therapie de oplossing.

Hoe werkt online therapie bij YourTime Therapy

  • Professionele psycholoog
  • Hulp op jouw tijd (ook buiten kantoortijden) en jouw plaats, in samenspraak vormgegeven: persoonlijk en flexibel
  • Geen wachtlijst

Bij YourTime Therapy  sta jij centraal. Therapie is ten slotte ‘jouw-tijd’: your time, your therapy, met alle aandacht voor jou.  We maken  gebruik van wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes. De hulp is praktisch en gericht op resultaat maar met oog voor de context waarin de klacht zich heeft ontwikkeld.

Je kunt je aanmelden voor een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek van 20  minuten. Je kunt zelf aangeven of je de voorkeur geeft aan Skype, Whats app of Facetime. Indien gewenst is een gepersonaliseerde beveiligde omgeving ook mogelijk.  In dit gesprek zullen we kennismaken en  kort je klachten bespreken. We kunnen dan beiden een inschatting maken of YourTime Therapy de juiste praktijk is voor jouw klachten. Blijkt dat YourTime Therapy niet past bij jouw verwachtingen en/of hulpvraag, dan zullen we  je (indien gewenst)  een voorstel doen voor doorverwijzing.

Besluiten we dat YourTime Therapy past bij jouw hulpvraag dan zullen we een uitgebreid intakegesprek plannen. Hierin worden je klachten verder besproken, de ontstaansgeschiedenis ervan en je doelen en wensen met betrekking tot de vormgeving van de hulp. Op basis hiervan zal een behandelvoorstel gemaakt worden.

Dit voorstel kan te allen tijde worden aangepast aan jouw wensen. YourTime Therapy vindt het erg belangrijk dat jij de regie over de hulp hebt.

De hulp kan  (alleen) uit online gesprekken bestaan (met of zonder videobeeld), eventueel aangevuld met  voor jou persoonlijke ontworpen oefeningen voor thuis. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een online behandelprogramma waarbij je tussen de gesprekken door zelfstandig aan je klachten werkt. Deze programma’s zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.  Het online behandelprogramma zal worden  afgestemd  op jouw specifieke klachten en bestaat  onder andere uit video’s, animaties, inspirerende opdrachten en virtual reality.  Het is gebleken dat door het gebruik van deze programma’s de tijd tussen behandelingen effectiever wordt besteed, waardoor je klachten mogelijk sneller zullen verminderen.

Geef je de voorkeur aan emailcontact boven gesprekken, dan kan dit uiteraard ook. De therapie wordt dus op jouw wensen en voorkeuren afgestemd.

Bij YourTime Therapy wordt vooral gebruik gemaakt van  technieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness,  oplossingsgerichte therapie en schrijftherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is voor veel klachten een wetenschappelijk effectief bewezen (evidence based ) psychotherapie. Er wordt van uit gegaan dat het denken, voelen en doen/gedrag samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden. Vaak melden mensen zich aan voor therapie, omdat ze zich graag anders willen voelen (bijvoorbeeld minder somber). Door je bewust te worden van het denken en het doen/gedrag en hierin veranderingen aan te brengen, verandert het op gevoelsniveau ook.

Hier kun je meer lezen over cognitieve gedragstherapie

EMDR

EMDR is bedoeld voor de behandeling van trauma-gerelateerde klachten, maar is ook effectief bij de behandeling van bepaalde angstklachten en bij zelfbeeldproblemen. EMDR is kortdurend en geprotocolleerd. Er is veel wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van EMDR (voornamelijk bij enkelvoudig trauma).

Hier kun je meer lezen over EMDR

Mindfulness

Mindfulness wordt vooral gebruikt voor het hanteren van stress, lichamelijke klachten en voor terugvalpreventie bij depressie. Het is een aandachtstraining gericht op zeven principes: mildheid, acceptatie, niet streven, loslaten, niet oordelen, open houding en vertrouwen. Er is wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van mindfulness.

Hier kun je meer informatie vinden over mindfulness

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie ligt de focus vooral op jouw einddoel. Wat wil jij bereiken? Er is minder aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de klacht, maar er wordt vooral gekeken naar de uitzonderingen (wanneer heb je geen last van je klachten). Het is goed te combineren met meer ‘probleem’ gerichte therapieën.

Hier kun je meer lezen over oplossingsgerichte therapie

YourTime Therapy is een contractvrije praktijk. Dit betekent dat er geen afspraken zijn gemaakt met verzekeraars en/of gemeenten. Dit geeft  de vrijheid om de hulp zo vorm te geven als jij wenst zonder dat er een diagnose hoeft te worden gesteld.

Voor mensen in de regio Leiden is er ook een  mogelijkheid om face to face afspraken te maken.

WhatsApp chat direct met mij