Online therapie bij Psychologenpraktijk YourTime Therapy

Online therapie is therapie waarbij de gesprekken online gevoerd worden. De behandelkamer verplaatst zich hierdoor naar een online omgeving. Er kan voor het voeren van online therapiegesprekken gebruik worden gemaakt van Skype, FaceTime en/of Whatsapp. Dit zijn allen versleutelde omgevingen, waardoor je privacy gewaarborgd blijft.

Het voordeel van online therapie is dat je de gesprekken kunt inplannen op het voor jou ideale moment en vanaf de plek waar jij je het prettigst voelt. Online therapie is hierom bewezen effectief.

Waarom kiezen voor Online Therapie?

  • Gesprekken in een beveiligde online behandelkamer
  • Bewezen effectief
  • Eigentijds

Online therapie is passend voor vrijwel iedereen die klachten ervaart en daar graag hulp bij wil. Het biedt uitkomst voor mensen die in het buitenland wonen en die graag therapie in het Nederlands willen, voor mensen die erg druk zijn en geen tijd hebben om naar een psycholoog toe te gaan, en voor mensen die vanwege een lichamelijke beperking moeilijk op locatie kunnen afspreken.

Mocht je nog vragen voor mij hebben of een afspraak willen maken voor Online Therapie, neem dan gerust contact met mij op. Mocht je direct een reactie / contact met mij willen kun je me telefonisch bereiken op 06 – 4428 9921 of een berichtje sturen via Whatsapp. :-)

Hoe werkt online therapie bij YourTime Therapy

  • Gecertificeerde online psycholoog
  • Hulp op jouw tijd (ook buiten kantoortijden) en jouw plaats, in samenspraak vormgegeven: persoonlijk en flexibel
  • Aanvullende vergoeding voor de behandelingen
  • Geen wachtlijst

Bij YourTime Therapy sta jij centraal. Therapie is ten slotte ‘jouw-tijd’: your time, your therapy, met alle aandacht voor jou. In de therapie maken we gebruik van wetenschappelijk bewezen en effectieve behandelmethodes. De hulp is praktisch en gericht op resultaat, maar ook met veel oog voor de context waarin de klacht zich heeft ontwikkeld.

Je kunt je aanmelden voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 20 minuten. Je kunt zelf aangeven of je de voorkeur geeft aan Zoom, Skype, Whatsapp of Facetime. Indien gewenst is een gepersonaliseerde beveiligde omgeving ook mogelijk. In dit eerste gesprek zullen we kennismaken en kort je klacht / probleem bespreken. We kunnen dan beiden een inschatting maken of YourTime Therapy de juiste praktijk is voor jouw klacht / probleem. Blijkt het dat mijn hulp niet helemaal aansluit bij jouw verwachtingen en/of hulpvraag, dan zal ik je (indien gewenst) een voorstel kunnen doen voor doorverwijzing.

Besluiten we dat YourTime Therapy past bij jouw hulpvraag dan kunnen we een uitgebreid intakegesprek plannen. Hierin word je klacht / probleem verder besproken, de ontstaansgeschiedenis ervan en je doelen en wensen met betrekking tot de vormgeving van de hulp. Op basis hiervan zal dan een behandelvoorstel gemaakt worden.

Dit voorstel kan te allen tijde worden aangepast aan jouw wensen, zodat jij de regie over de hulp hebt.

Mijn hulp bestaat uit online gesprekken (met of zonder videobeeld), eventueel aangevuld met voor jou persoonlijk ontworpen oefeningen voor thuis. Aanvullend op de online therapie kan er gebruik worden gemaakt van een online behandelprogramma waarbij je tussen de gesprekken door zelfstandig aan je klacht / probleem werkt. Dit programma is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Het online behandelprogramma wordt volledig afgestemd op jouw specifieke klacht / probleem en kan onder andere uit video’s, animaties, inspirerende opdrachten en virtual reality bestaan. Het is gebleken dat door het gebruik van deze programma’s de tijd tussen behandelingen effectiever wordt besteed, waardoor je klachten mogelijk sneller verminderen.

Geef je de voorkeur aan e-mailcontact boven gesprekken, dan kan dit uiteraard ook.

Bij YourTime Therapy wordt vooral gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness, shematherapie, oplossingsgerichte therapie en schrijftherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is voor veel klachten een wetenschappelijk effectief bewezen (evidence based ) psychotherapie. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat het denken, voelen en doen/gedrag samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden. Vaak melden mensen zich aan voor therapie, omdat ze zich graag anders willen voelen (bijvoorbeeld minder somber). Door je bewust te worden van het denken en het doen/gedrag en hierin veranderingen aan te brengen, verandert het op gevoelsniveau ook.

Lees hier meer over cognitieve gedragstherapie.

EMDR

EMDR therapie is bedoeld voor de behandeling van traumagerelateerde klachten, maar is ook effectief bij de behandeling van bepaalde angstklachten en bij problemen met het zelfbeeld. EMDR is kortdurend en geprotocolleerd. Er is veel wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van EMDR (voornamelijk bij enkelvoudig trauma).

Lees hier meer over EMDR.

Mindfulness

Mindfulness wordt vooral gebruikt voor het hanteren van stress, lichamelijke klachten en voor terugvalpreventie bij depressie. Het is een aandachtstraining gericht op zeven principes: mildheid, acceptatie, niet streven, loslaten, niet oordelen, open houding en vertrouwen. Er is wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van mindfulness.

Hier vind je meer informatie over mindfulness.

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie ligt de focus vooral op jouw einddoel. Wat wil jij bereiken? Er is minder aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de klacht, maar er wordt vooral gekeken naar de uitzonderingen (wanneer heb je geen last van je klachten). Oplossingsgerichte therapie is goed te combineren met meer ‘probleem’ gerichte therapieën.

Lees hier meer over oplossingsgerichte therapie.

YourTime Therapy is een contractvrije praktijk. Dit betekent dat er geen afspraken zijn gemaakt met verzekeraars en/of gemeenten. Dit geeft de vrijheid om de hulp vorm te geven zoals jij dat wenst zonder dat er een diagnose hoeft te worden gesteld.

Voor mensen in de regio Leiden is er ook de mogelijkheid om offline afspraken te maken bij mijn praktijk.

© Copyright - Your Time Therapy
WhatsApp chat direct met mij